15 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 15

КОЙ ЩЕ УСПЯВА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 15 ГОДИНИ И ЗАЩО?

    

ПАНЕЛИ

15 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 15

УЧАСТНИЦИ: доц. д-р Григорий Вазов - президент и ректор на ВУЗФ, Детелина Смилкова - вицепрезидент, проф. дпн Сава Гроздев - заместник-ректор по научната дейност и докторантското обучение

БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

УЧАСТНИЦИ: доц. д-р Даниела Колева, доц. д-р Юлия Добрева, доц. д-р Станислав Димитров, доц. д-р Жельо Христозов, доц. д-р Али Вейсел МОДЕРАТОР: доц. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството

ЛИДЕРСТВО И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

УЧАСТНИЦИ: проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов - председател на Надзорния съвет на "Трейс Груп Холд" АД, Росица Тонева, директор "Управление на човешкия капитал" Fibank, Коста Чолаков - председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, доц. д-р Наталия Футекова - управляващ съдружник ERP България, Милин Джалалиев - управляващ директор на Saatchi & Saatchi България, Лора Крумова и Галя Щърбева - създатели на Медийна академия Българион

МОДЕРАТОР: гл. ас. д-р Радостин Вазов - изпълнителен директор

КАКВО НИ ДАВА И КАК НИ ПРОМЕНЯ ВУЗФ?

УЧАСТНИЦИ: София Вълчева, бакалавър І курс, “Бизнес психология и човешки ресурси”, ВУЗФ, Емилияна Китанова, магистърска програма “Журналистика, продуцентство и финанси”, ВУЗФ, редактор отдел "Продукция", Нова ТВ, Снежина Йотинска, кандидат-докторант, докторска програма "Финанси, застраховане и осигуряване", ВУЗФ, Димитър Вучев, главен редактор на Bloomberg TV Bulgaria, alumni, ВУЗФ

МОДЕРАТОР: доц. д-р Евгени Евгениев - заместник-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение

МЕНИДЖМЪНТ БОРД

ДЕТЕЛИНА СМИЛКОВА

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ ВАЗОВ

ПРЕЗИДЕНТ И РЕКТОР

ГЛ. АС. Д-Р РАДОСТИН ВАЗОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДОЦ. Д-Р ВИРЖИНИЯ ЖЕЛЯЗКОВА

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И КАЧЕСТВОТО

ПРОФ. ДПН САВА ГРОЗДЕВ

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКТОРАНТСКОТО ОБУЧЕНИЕ

ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА

Скъпи приятели, Тази година ВУЗФ навършва 15 г. и ще отбележим годишнината със специално събитие. Ще ви предложим един различен поглед към университета на бъдещето и ще ви отведем към нашата мечта за следващите 15 г. Искате ли да научите каква е тя? Заповядайте на 21 юни, от 14 ч. в "София Хотел Балкан" и ще ви разкрием повече. Какви сме сега и какви мечтаем да станем, когато пораснем? Заинтригувахме ли ви?
"София Хотел Балкан"
21 юни 2017 г., от 14 часа
зала "Сердика"
7

УСПЕШНИ СЪВМЕСТНИ БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ С УНИВЕРСИТЕТА В ШЕФИЛД

18

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

3750

РЕАЛИЗИРАНИ СТУДЕНТИ (от тях над 30 души са в бордове на компании, 35% заемат позиции в средния мениджмънт, над 20% са във висшия мениджмънт)

630

УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА ЗА НОВИТЕ БИЗНЕС ЛИДЕРИ НА ВУЗФ

Спонсори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия

Видео